אטלס (ספר)

אטלס היא מפה שמראה חלקים שונים בעולם.

מקור בשם אטלס הוא ממילחמה שבו העניש אל את אטלס(איש) שיחזיק את בל השמיים.