איום


מצב בו קבוצה של אנשים או אדם אחד, דורשים בכוח מילולי או פיזי מאדם אחר או קבוצה של אנשים, דבר כלשהו בניגוד לרצונם.