איך לחשב את משפט פיתגורס

קודם כל משפט פיתגורס הוא נכון אך ורק למשולשים ישרי זווית! המשפט הוא a2+b2=c2

יש 3 צלעות a b c 

בואו נגיד ש 25=a2=52

ובואו נגיד ש 49=b2=72

אז עושים 25+ 49 בשורש = 74 בשורש 

ו74 בשורש שווה ל8.6 

c=8.6

איך לחשב את משפט פיתגורס