איך לחשב משיכה תנועה ומהירות

מחשבים משיכה כך: 

F=GM1M1/R2 

כלומר כדי לחשב משיכה (F) עושים מסה כלומר משקל של חפץ (M1)כפול משקל של החפץ השני (M2) לחלק למרחק בריבוע (R2) כפול הגרוויטציה (G)

M1=4 

M2=8

4 =2 בריבוע =R2

G=6.6

8X4:4X6.6=52.8

F=52.8

המשיכה היא 52.8

 מחשבים תנועה כך: כופלים מסה כלומר משקל (M) כפול תאוצה (a) F=Ma

M=4

a=8

8X4=32 

F=32

התנועה היא 32 

מחשבים מהירות כך: מהירות (V) שווה לדרך (S)

לחלק לזמן (t) V=S/t

S=32

t=4

V=8

 

 

 

 

איך לחשב משיכה תנועה ומהירות