איכות סביבה

עצירת שמן זית בשמנא אינה מייצרת תוצרי לוואי מזהמים כל תוצרי הלוואי חוזרים לעץ הזית כדשן איכותי.
איכות סביבה