אימייל

אימייל זו אפליקציה שיש לכל טלפון.

שם אתה יכול לשלוח דברים לאנשים שאתה מכיר כל מיני דברים.

אימייל זו אפליקציה המשמשת לאנדרואיד ואייפון 
אימייל