אינפלציה


אינפלציה היא מונח כלכלי המתאר תהליך של עלייה כללית מתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים.

המצב ההפוך לאינפלציה הוא של דפלציה‎, בו קיים תהליך של ירידה כללית ומתמשכת במחירים.
אינפלציה