איפור

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי נויה ביטון.

האיפור משמש למראה צעיר יותר.