אירה

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי שרי דראי.

אריה

תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: טורפים

משפחה: חתולים

מזון מועדף: בשר

תפוצה בארץ ובעולם: סוואנה וגן החיות מצוקין