אלוהים

אלוהים הוא השליט של כל היקום,  לפי אמונת הדתיים.