אלון


האלון הוא סוג של עץ, ששלושה מבין עשרות מיניו נפוצים בארץ ישראל.

בישראל גדלים מספר מינים של אלון:
  • אלון מצוי
  • אלון התבור
  • אלון התולע

כמו כן ישנם בישראל שני מינים נוספים של אלון הגדלים רק בחרמון:
  • אלון שסוע
  • אלון הלבנון
אלון