אלימות פיזית


ביצוע פעולות גופניות שגורמות כאב לאדם אחר כמו מכות, השלכת חפצים ועוד.
אלימות פיזית