אליעזר בן יהודה רחוב

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי תלמיד.

אורך הרחוב

מיקום הרחוב

מקומות מיוחדים ברחוב:

  • קפה
  • מדרחוב

מאפיינים מיוחדים של הרחוב

מבנים מיוחדים ברחוב