אלישע בן דוד היה ילד שגדל בירושלים ומת במלחמת העצמאות.

קורות חיים


שנת הלידה ושנת הפטירה : נולד ב8' בינואר 1936, ונפטר ב17' במאי 1948.
מקום לידה: הרובע היהודי.
מקום מגורים ופעילות : הרובע היהודי.
משפחה: אסתר וצבי בן דוד.

תפקידים


  • ביצורים של משמר העם.

  • קשר.

ארוע שגרם לפירסומו


התגייס בגיל 12 לבצר את הרובע עף על פי שביקשו ילדים מגיל 14' ומעלה ונהרג בביצורים.כישרונות


  • היה מוכשר במקצועות: מתמטיקה הנדסה ועברית.


אלישע בן דוד