תיאור בעל חיים

אלפקה, נפוצה בדרום אמריקה, היא מין במשפחת הגמליים ואחת משני המינים בסוג ויקוניה,  הידועה ביכולתה לירוק על יריביה בעת סכסוכים וגם להגנה.


תעודת זהות לבעל החיים

מחלקה: יונק
משפחה: משפחת הגמלים

תנאי מחייה: היא מגודלת בצורה מבויתת אצל האדם.
מזון מועדף: האלפקה צמחונית וניזונה צמחים ועשבים
משך זמן ההיריון: אחד עשר חודשים

תפוצה בארץ ובעולם: ותפוצתה היא בפרו, צ'ילה ובוליביה שבאמריקה הדרומית.
 
אלפקה