אל פרימו- שחקן בבראול סטארס

אל פרימו הוא דמות מהקטגוריה: נדיר

יש לו טווח קצר מאוד והטעינות שלו מהירות ומורידות 1500 נקודות חיים בכל מכה.

יש לו 6000 נקודות  חיים בכוח 1

גאג'אטים: אסטרואידים, העפה.

כוח כוכב: מטח מטאורים ואל פואגו.

אל פרימו- שחקן בבראול סטארס