אמריקן פיטבול טריירכלב מסוכן

מחלקה: אמריקן פיטבול טרייר

משפחה: טריירים

תנאי מחייה: בית, טבע....

מזון מועדף: בשר

משך זמן ההיריון:63 יום מאז הזיווג

תפוצה בארץ ובעולם: הכי הרבה בארצות הברית

אמריקן פיטבול טרייר