אנחה

את הביטוי אנחה שומעים בעיקר בספרים הביטוי אומר שמתנשפים וקשה לנשום כי עושים עבודה קשה מאוד
אנחה