אסון הנפט

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי יצחק זוזו.

מבט מהגובה על ספינה חוצה כתם נפט, שדלף מאסדת דיפווטר הורייזן במפרץ מקסיקו. ב-20 באפריל 2010 אירע על אסדת הקידוח פיצוץ עז בשל התפרצות באר נפט תת-מימית, באסדה פרצה שריפה שלא ניתן היה לכבותה ולאחר יומיים היא שקעה במצולות מפרץ מקסיקו תוך שהיא גורמת לדליפה של כ-200 אלף גלונים של נפט גולמי מדי יום, מהדליפות הגדולות והחמורות בהיסטוריה.