אסונות הנפט

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי יצחק זוזו.

כבאי סיני מחולץ מתוך שכבת נפט, לאחר שיחד עם עוד כמה עובדים צלל על מנת לתקן משאבת נפט ימית שהתפוצצה ודלפה לים. כבאי אחד נהרג בתקרית זו. צוות גרינפיס יצא לתעד את האסון, לאחר שהשלטונות הסינים ניסו למנוע את פרסום התקרית שגרמה נזק רב לסביבה הימית ואף נמנעה להזהיר את התושבים שהגיעו לבלות בחופים המזוהמים