שם האיבר: אף


המערכת אליה הוא שייך: מערכת הנשימה והריח


תיאור מבנה האיבר: משולש עם שני חורים למטה [בשביל לנשום]


תפקידו של האיבר: לזהות ריחות ולשאוף אוויר [חלק מתהליך הנשימה]


התאמת מבנה האיבר לתפקידו: יש לו שני חורים 
אף