שם האפליקציה:אפל

מיועדת לגילים: כל גיל

החברה שפיתחה אותה: 
גם כן אפל
המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה: טלפון אפל

משמשת ל: כיף

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: להיתקשר

היתרונות שלה: הכול

החסרונות שלה:

כדאי להיזהר מ....