גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי היידו.

שם האפליקציה:

מיועדת לגילים: 

החברה שפיתחה אותה: 

המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה: 

משמשת ל:

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: 

היתרונות שלה:

החסרונות שלה:

כדאי להיזהר מ....