אקולוגיה היא ענף בביולוגיה החוקר את יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים כמו גם בין כל אחד מהם לסביבה הדוממת.

האקולוגים חוקרים את בית הגידול על כל היבטיו: מצד אחד את התכונות הפיזיות שלו, כגון האקלים (משקעים, טמפרטורה, רוחות ולחות), הקרקע, המים, והאור. מצד שני עוסקים האקולוגים בגורמים הביוטיים, שהם כלל האורגניזמים החיים בבית הגידול.

בשפת היומיום, משתמשים לעתים קרובות במונח "אקולוגיה" במשמעות של הסביבה הטבעית, איכות הסביבה או שמירת איכות הסביבה.
אקולוגיה