תיאור בעל החייםתעודת זהות לבעל החיים
מחלקה:

משפחה:

תנאי מחייה:

מזון מועדף:

משך זמן ההיריון:

תפוצה בארץ ובעולם: 

אריה