גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי ררקססי.

תיאור בעל החיים
אריות.


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: יונקים.

משפחה: חתוליים.

תנאי מחייה: הודו וגוג'אראט.

מזון מועדף: בשר.

משך זמן ההיריון: אין הריון.

תפוצה בארץ ובעולם: יבשת אפריקה ואסיה.