תיאור בעל החיים

הארנבונים הם חיות קטנות שהם גרים במחילה ויש להם שלל צבעים

תעודת זהות לבעל החיים

מחלקה: יונקים

משפחה: ארנביים

תנאי מחייה: הם חיים במחילות,בשיחים,וגם בבתים

מזון מועדף: ירקות ופירות

משך זמן ההיריון: 10 חודשים

תפוצה בעולם ובארץ

בכל העולם