תיאור בעל החיים:


הארנבונים הם חיות קטנות שהם גרים במחילה ויש להם שלל צבעים.נחשבים לחיות חמודות.

תעודת זהות לבעל החיים:


מחלקה:
יונקים

משפחה:
ארנביים

תנאי מחייה:
הם חיים במחילות,בשיחים,וגם בבתים

מזון מועדף:
ירקות ופירות

משך זמן ההיריון:
10 חודשים

תפוצה בעולם ובארץ:


בכל העולם
ארנבים