בית בד מקום זה מכינים את שמן הזית  מקום עצירת השמן .נקרא כך על שם הבד הגדול קורת עץ כבדה שבעזרתה היו סוחטים את רסק הזיתים 
בית הבד