בית ספר זה מקום שלומדים בו כל מיני מקצועות, כמו: חשבון, שפה, ספורט וכו'. האנשים שמלמדים את המקצועות נקראים "מורים" והילדים נקראים "תלמידים"
בית ספר