בית ספר ישגב נמצא בשכונת ישגב הנמצאת בין שכונת שיכון דן לשכונת רמ"ח. לבית הספר מגיעים תלמידים מכל שלושת השכונות. המנהלת