בית ספר ישגב נמצא בשכונת ישגב הנמצאת בין שכונת שיכון דן לשכונת רמ"ח בתל אביב. לבית הספר מגיעים תלמידים מכל שלושת השכונות. המנהלת היא שושי קייזר.
בית ספר ישגב