בלון עף בעזרת חמצן או הליום ומביאים אותו לימי הולדת לרוב
בלון