תיאור בעל החיים

החיה המתפתחת ביותר,גובה ממוצע 1.80, גוף אליפסי עם גפיים.


תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה:יונקים


תנאי מחייה: מים, אוכל, חברה,חמצן.

מזון מועדף: ג'אנק פוד

תפוצה בארץ ובעולם: נמצא בכל העולם

בן אדם