בנימין זאב תאודור הרצל

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אליעד.

כאן יש לכתוב במשפט אחד את שמה של האישיות והתפקיד או התפקידים הבכירים ביותר שמלאה

קורות חיים

שנת הלידה ושנת הפטירה (אם יש): 2.5.1860 3.7.1904

מקום לידה: פטש חלק מבודפשט , הונגריה

מקום מגורים ופעילות (המקום בו ביצעה האישיות את הפעולות שהביאו לפרסומה): הוא היה עיתונאי בפריז

משפחה: אמו הייתה למשפחה אשכנזית ממרוביה וסלובקיה אביו היה מתפלל והוא עלה לתורה לבר מצווה

תפקידים

בנימין זאב הרצל היה החוזן המדינה היהודית הוא חזה את המדינה

חזון

הוא אמר בחזון המדינה אם תרצו אין זו אגדה

ציטוטים או מעשים מוכרים

הרצל היה חוזה המדינה היהודית, הוא רצה להקים מדינה יהודית.

אירועים משמעותיים בחייו

הרצל היה בקונטרס מדינת יהודים.

  • הרצל נולד בבית הכנסת הגדול של הקהילה הנאוגלית.
  • הוא נפגש עם קיסר גרמניה בארץ ישראל.
  • הוא היה בקונרקס.