קרדיט מויקיפדיהבעלי חיים הם יצורים רב תאיים.
כמעט כל העלי חיים צורכים חומר אורגני.
נושמים חמצן יש להם יכולת תנועה.ומתפתחים
מתוך צבר כדורי של תאים.עד היום זוהו 1.5 מיליון מינים של בעלי-חיים, מתוכם מעל מיליון מינים הםחרקים.
קיימים מעל 7 מיליון מיני בעלי-חיים.

בעל חיים