תיאור בעל החיים

הכנס כאן תיאור של בעל החיים

תעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: בעלי סנפירים בשרניים
משפחה: חתוליים
תנאי מחייה: סוונה
 
מזון מועדף: בשר
משך זמן ההיריון: 90 - 95 יום 

תפוצה בארץ ובעולם: אפריקה
 
ברדלס