בריונות זה שימוש למילה מכות ועוד.  בריונות היא גם דרך של אלימות פיזית וגם אלימות מילולית. בריונות זה משהו שילדם: מציקים לך, מקללים אותך ועוד...
#דיי לבריונות!
בריונות