שימוש בכוח הבא לידי ביטוי בהצקות, איומים, אלימות והתעללות במישהו קטן או חלש ממך.