גיל מצוות ויום הולדת לבנות 
הבת מצווה מתקיימת בגיל 12
בת מצווה