גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי שרי דראי.

אזורי תפוצה בעולם: הבית שלי בתים וביוב בשירותי-


בית הגידול - סביבת החיים בה גר: בית וביוב בעיקר בבית הקודם שלי

מבנה הגוף: ראש מחושים כנפיים בטן ורגליים

מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל): לא נראה לי שהוא אוכל

תהליך הרבייה (גלגול מלא או גלגול חסר): בהתחלה ביצים ואז בוקעים נראה לי

יחידני או חברתי: חברתי

מועיל או מזיק לבני- אדם: מזיק זה גורם לצמרמורת 

"התפקיד" שלו בטבע: להיות מציק ומגעיל וגועל נפש

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: כלום
ג"וק