גזע הזית לא גבוה.הוא מתעבה עד שני מטרים. קליפות העצים היותר צעירים ממש חלקות ולעומתם קליפות העצים הבוגרים יותר מחוספסות.גזע הזית מתרוקן במשך השנים.אך למרות זאת הוא מחזיק מעמד ומניב פרי הרבה מאוד שנים.כדי לעשות את העצים המתבגרים חזקים יותר.
גזע הזית