שם האתר:ג'מייל

כתובת האתר: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm0&ogbl#inbox

מיועד לגילים: 7+

האנשים/החברה שמפעילים את האתר: גוגל

משמש ל:דוא"ל

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו:לשלוח  

היתרונות שלו:לא צריך בול

החסרונות שלו:אין

כדאי להיזהר מ....פורצים