הגמל הוא יונק גדול החי במדבריות. נקבת הגמל נקראת בעברית נאקה, והגמל הצעיר נקרא בכר. הגמל נקרא גם "ספינת המדבר" כי שומש כדי להגיע ממקום למקום לפני שהמכונית נהייתה פופולרית.

ישנם שני מינים:
 זהו סוג הגמל השכיח יותר.
  • גמל דו-דבשתי, בעל שתי דבשות, היה נפוץ במרכז אסיה, אך כיום נפוץ בשבי ומצוי בסכנת הכחדה חמורה בבר.
גמל (Camelus)