גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי יצחק זוזו.

גרטה היא ילדה שנלחמת על הצלת האוזוןבעולם היא מפגינה כל שבוע ליד בית הנשיא