תיאור הסגנון:
ציור בעזרת ריסוס
מקור הסגנון: ציורי מערות שהתפתחו

אמנים מפורסמים: סדאר לואיסון, עליזה אולמרט ועוד.

שמות של יצירות מפורסמות: הפלסטרים של דדה 


גרפיטי