בגתו ריגה היו 30,000 יהודים. הגרמנים החליתו לחסל את הגתו והגרמנים אמרו ל 25,000 יהודים להגיע ליער רומבלה. והרגו את כל היהודים שהלכו לשם. התושבים בריגה ידעו מה קרה אבל הם לא ידעו איפה זה קרה. בשנת 1964 לטבי אחד גילה באיזה מקום זה קרה. יהוהדי לטביה החליתו שצריכים לסדר את המקום ולקבור את כולם. ואז הצעירים היו נושאים ליער הזה לעבוד ולסדר את המקום. במקום הזה יש שמות של חצי מהיהודים ורובם מהמשפחה של יעקוב סומינסקי.