דבורים – קבוצת חרקים הניזונים מצוף ואבקת פרחים
  • דבורת הדבש – מין של דבורה המייצר דבש ובוית על ידי האדם
דבורה הנביאה – דמות מקראיתדבורה (מינקת רבקה) – דמות מקראיתדבורה (כלי שיט) – ספינה צבאית קטנה, סירת בט"ש (ביטחון שוטף) בשירות חיל הים הישראלידבורה (מושב) – מושב בחבל תענךכפר דבורה – יישוב יהודי מתקופת התלמוד שחורבותיו נמצאו ברמת הגולן
  • נחל דבורה - נחל ברמת הגולן, מוכר יותר כגילבון
הר דבורה – הר בהרי נצרתמלון דבורה – בית מלון וותיק בתל אביבשירת דבורה – שירתם של דבורה הנביאה וברק בן אבינעם בעקבות ניצחון ישראל על הכנענים!


דבורה