אזורי תפוצה בעולם: כל העולם חוץ מאנטארטיקה

בית הגידול - סביבת החיים בה גר: כוורת

מבנה הגוף:  לא הבנתי את השאלה

מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל): צמחונית

תהליך הרבייה (גלגול מלא או גלגול חסר): לא ידוע

יחידני או חברתי: חברתי

מועיל או מזיק לבני- אדם: מועיל

"התפקיד" שלו בטבע: האבקה של פרחים

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: שהן עושות דבש (שלא אמור להיות משמש כאוכל לבני האדם

דבורים