אזורי תפוצה בעולם: כל העולם חוץ מאנטארטיקה

בית הגידול - סביבת החיים בה גר: אדמה
מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל)
: צמחוני


יחידני או חברתי: יחידי

מועיל או מזיק לבני- אדם: ידידותי

"התפקיד" שלו בטבע: לאבק

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: צבעי האזהרה שלה

דבורת בומבוס