אזורי תפוצה בעולם: כל העולם חוץ מאנטארטיקה

בית הגידול - סביבת החיים בה גר: עצים


מזונו (האם הוא צמחוני/אוכל בשר/אוכל-כל): צמחונית


יחידני או חברתי: יחידני

מועיל או מזיק לבני- אדם:לא מועיל ולא מזיק

"התפקיד" שלו בטבע: לאבק

מיוחד, מעניין ו"מגניב" בו: כנפיים

דבורת עץ