דגל המדינה הוא בצבעי כחול ולבן כצבעי הטלית. הטלית מסלת את העם היהודי כי היהודים משתמשי בטלית לתפילות
דגל ישראל