ראש הממשלה הראשון של ישראל

קורות חיים:

שנת הלידה ושנת הפטירה (אם יש): נולד ב- 1866 ונפטר ב-1973
מקום לידה: פלונסק, פולין
מקום מגורים ופעילות (המקום בו ביצעה האישיות את הפעולות שהביאו לפרסומה): ניהיה ראש ממשלת ישראל, גר בתל אביב
משפחה: אשתו: פולה ילדיו: עמוס, רננה, וגאולה


תפקידים:

  • ראש ממשלת ישראל 1948- 1954, 1955- 1963
  • שר הביטחון של ישראל 1948- 1963
  • שר התחבורה 1952

חזון:

רצה מדינה יהודית לעם היהודי והיה ממקימיה

ציטוטים או מעשים מוכרים:

  • הקים את מדינת ישראל
  • אחד ממנהיגי הציונות בראשית המדינה
  • "יש לפעמים שהרוב רוצה לדכא את המיעוט, שהמיעוט יעזור את לשונו וידבר בלשון הרוב. אנחנו בכל מקום ובכל ארץ עמדנו ודרשנו שהפועלים יתאחדו על יסוד של שוויון גמור. ברית הפועלים שבין אומות שונות יכולה להתקיים רק על יסוד של חירות ושוויון לאומי. יש לפועלים ענינים משותפים שאין בהם כל הבדל בין יהודי וערבי, אנגלי וצרפתי; אלה הם עניני העבודה: שעות העבודה, המשכורת, היחסים עם נותן העבודה, הגנה בפני מקרי אסון, זכות הפועלים להתארגן וכדומה. בכל הדברים האלה עובדים יחד. ויש דברים מיוחדים לכל פועל בן אומתו, דברים מיוחדים ולא מתנגדים–אלה הם הצרכים הלאומיים שלו: תרבותו, שפתו, חירות עמו וכו'. בכל הענינים האלה צריכה להיות אוטונומיה גמורה ושוויון גמור לפועלי כל עם ועם."


אירועים משמעותיים בחייו:

  • למד ב"חדר"
  • התחתן עם אישתו, פולה בארצות הברית
  • נולד בשם דוד גרין
דוד בן-גוריון